disc là gì

DISC là gì? Ứng dụng DISC trong bán hàng

DISC là gì? Là một công cụ xác định tính cách của người đối diện tại một thời điểm nhất định thông qua quan sát hành vi của họ. …