Xử lý từ chối trong bán hàng

Xử lý từ chối trong bán hàng

Trong kinh doanh cũng như trong việc bán hàng chúng ta sẽ thường xuyên gặp tình trạng bị khách hàng từ chối.Vậy bạn sẽ xử lý như thế nào?