Action COACH

Huấn luyện Coach là phương pháp hỗ trợ người khác đạt được điều họ muốn, nhưng không làm và giúp cho họ biết phải làm bằng cách nào. Người coach đặt câu hỏi và thông qua những câu chuyện ẩn dụ, dẫn dắt để giúp người được huấn luyện tự tìm ra giải pháp. Người coach cũng giúp bạn tuân thủ những cam kết hành động để đạt kết quả
Dù bạn là ai, hãy luôn có cho mình nhà Huấn luyện.

Là nhà huấn luyện của tổ chức huấn luyện số 1 thế giới chúng tôi nỗ lực cùng chủ doanh nghiệp để giúp đỡ họ có cuộc sống cân bằng, doanh nghiệp phát triển bền vững và không cần họ.

Hãy liên hệ với chúng tôi

Nhà huấn luyện Action Coach

Lê Minh Tuấn

0988067618