Nguyên tắc Huấn luyện nhân viên thành công

Huấn luyện nhân viên là cách để các chủ doanh nghiệp hay cấp quản lý có được nhân sự nhanh chóng hoà nhập công việc, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và đội nhóm, giúp công ty và đội nhóm phát triển. Có nhiều điều nói về huấn luyện cho nhân viên và dưới đây là những nguyên tắc cơ bản để bạn có thể huấn luyện nhân viên dễ dàng.

1) Huấn luyện nhân viên không phải là đào tạo nhân viên

Rất nhiều chủ doanh nhiệp, lãnh đạo đội nhóm nhầm lẫn giữa đào tạo nhân sự và huấn luyện (coaching). Nếu như việc giảng dạy và đào tạo bạn tập trung vào việc truyền đạt thông tin và hướng dẫn nhân viên thì việc huấn luyện bạn tập trung vào việc hỏi và để cho người được huấn luyện, nhân viên của bạn tự nhận ra giải pháp. Nguyên tắc cơ bản cho việc này là bạn hãy dành thời gian đặt câu hỏi đúng vào trọng tâm và vấn đề, kỹ năng cần huấn luyện. Bạn cần tuân thủ nguyên tắc 4:1, hãy lắng nghe 4 và nói 1. Nếu là giảng dạy thì tỷ lệ này ngược lại

2) Hãy giúp nhân viên là người sẽ chủ động trong hoạt đông

Nguyên tắc này đòi hỏi bạn cần đưa ra câu hỏi và lời gợi ý để nhân viên của bạn sẽ chủ động tỏng công việc. Nếu như bạn chỉ đưa ra cách giải cho 1 vấn đề thì khi có việc khác nhân sự của bạn sẽ chờ đợi thông tin của bạn mới hành động. Điều này khiến cho nhân sự của bạn bị động và hạn chế ra quyết định.

3) Luôn duy trì sự vui vẻ

Việc huấn luyện phải diễn ra khi mọi thứ vui vẻ và thoai mái.

4) Tuân thủ trình tự

Xác định kết quả, làm việc với vấn đề, xác định cách thức vượt qua và cam kết hành động. Đây là quy trình cơ bản cho việc huấn luyện nhân viên, quy trình này dựa trên công thức DxV+F>R

5) Huấn luyện nhân viên là cách bạn giúp mình. Vì vậy sự kiên nhẫn, cảm thông và lắng nghe tin tưởng cộng sự là điều quan trọng để quá trình huấn luyện đạt kết quả

Nếu bạn muốn chúng ta có thể trao đổi thêm và hỗ trợ huấn luyện nhân viên hãy trao dổi hoặc để thông tin chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn