; Sách Mở Khóa Hành Vi - Lãnh Đạo Hiệu Quả - Lê Minh Tuấn

Sách Mở Khóa Hành Vi – Lãnh Đạo Hiệu Quả

VND268K

Cuốn sách “Mở khóa hành vi – Lãnh đạo hiệu quả” của tác giả Lê Minh Tuấn – Chuyên gia đào tạo DISC sẽ giúp bạn có một cái nhìn khác về lãnh đạo. Lãnh đạo không chỉ là lãnh đạo đội nhóm, tổ chức, người khác mà còn là lãnh đạo chính mình. Cuốn sách gồm 4 phần chính: Lãnh đạo bản thân, Lãnh đạo đội nhóm, Lãnh đạo tổ chứcLinh hoạt trong lãnh đạo. Bạn sẽ xác định được phong cách lãnh đạo của bản thân có ưu và nhược điểm gì, phong cách lãnh đạo của bạn có tác động gì với đội nhóm, đội nhóm và tổ chức của bạn mang phong cách hành vi gì, tổ chức cần gia tăng những đặc tính nào để phù hợp với mục tiêu trong từng giai đoạn phát triển.

Danh mục: