Tag Archives: disc là gì

DISC là gì? Nhận diện tính cách bất kỳ ai với DISC

disc là gì

DISC là gì? Là một công cụ xác định tính cách của người đối diện tại một thời điểm nhất định thông qua quan sát hành vi của họ. …