; Lưu trữ nhận diện - Lê Minh Tuấn

Tag Archives: nhận diện

Nhận diện ngay 4 nhóm tính cách DISC qua không gian làm việc

Disc là công cụ giúp mỗi chúng ta có thể thấu hiệu bản thân và nhận diện tính cách người khác thông qua hành vi của họ. Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình 1 nhóm hành vi khác nhau tương ứng với 4 nhóm hành vi DISC.
Khi chúng ta hiểu được 4 nhóm hành vi này chúng ta có thể giao tiếp với người khác một cách phù hợp hơn, tranh xảy ra xung đột. mâu thuẫn và được nhiều người yêu mến hơn.
Dưới đây, tôi sẽ tiết lộ cho bạn cách để nhận diện DISC chỉ bằng cách nhìn qua không gian làm việc của họ.