; Lưu trữ disc nghĩa là gì - Lê Minh Tuấn

Tag Archives: disc nghĩa là gì

DISC Là Gì? Nhận diện 4 nhóm tính cách DISC

4 nhóm tính cách theo DISC

Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều mang trong mình một nhóm hành vi khác nhau tương ứng với 4 nhóm tính cách DISC. Bạn sẽ giao tiếp tốt hơn nếu biết 4…..